BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

header-ad

Večer za duge rukave

Promjena datuma otvaranja Viškog ljeta

Poštovani,

radi nogometne utakmice Hrvatska –Danska, otvarenje Viškog ljeta 2018. i koncert Vokalista Salone će biti u srijedu 04. srpnja umjesto u nedjelju 01. srpnja. Vrijeme početka i lokacija ostaju nepromijenjene.Pred utakmicu Hrvatska - Island[ads-post]

Ljeto u Komiži 2018 (program)


Sretan vam Dan državnosti!


Premijer Plenković baš zna utješiti. Kaže: Kako je u Africi, još nam je i dobro!Dan državnosti u Republici Hrvatskoj je blagdan koji se obilježava 25. lipnja, na dan kada je 1991. godine Hrvatski sabor donio Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom. Dan državnosti je službeni državni blagdan te se taj dan ne radi.
Do 2001. godine Dan državnosti se obilježavao 30. svibnja svake godine, u spomen na konstituiranje prvog višestranačkog Sabora 1990. godine. Danas se taj datum obilježava kao spomendan – Dan Hrvatskoga sabora. (Wikipedia)


[ads-post]

Messi, gdje si? Hrvatska - Argentina 3:0!


Jakoveee, izdrži!!! Tako su navijači ispred Lambika klicali Vatrenima. I bogami, izdržali su, rasturili Argentinu...
I dvije šarmantne Francuskinje, Julie i Juliette navijale su za Hrvatsku.

Sažetak (2 min) - pogledaj!
Dugo, toplo ljetoImam osjećaj da je već cijelo ljeto iza mene, a tek je 20. lipnja. Nikad nije bilo više turista u travnju, svibnju i lipnju nego ove godine... Puni restorani, konobe, kafići, picerije, sobe, apartmani... Taksisti trljaju ruke...


Ogranku Matice hrvatske u Visu dodijeljena Srebrena povelja Predsjednika MH


Predsjednik Matice hrvatske dodijelio Ogranku Matice hrvatske u Visu Srebrenu povelju, za časopis Hrvatska zora, glasilo OMH u Visu.

Viški matičari u Rijeci


Gospođa Dobrila Cvitanović i profesor Šimun Marasović boravili su u Rijeci i Opatiji povodom godišnje skupštine Matice Hrvatske. Tom prilikom posjetili su Svetište Majke Božje Trsatske. Na fotografiji ih vidimo ispred spomenika Pape Ivana Pavla II, rad kipara Ante Jurkića.

Foto: Hilda Superina (Kroncova)


Lijepa uspomena iz Rijeke. Na fotografiji dolje: Errol Superina (viški zet), Šimun Marasović, Dobrila Cvitanović i Hilda Superina (Kroncova)

Viško ljeto 2018 - program


Rina Repanić Gotal uvrštena u zbirku pjesama Verši na šterni


Sinoć mi Dobrila šapnula da je Rina s pjesmom  Pisma kako more uvrštena u zbirku pjesama Verši na šterni, pa ako ću objaviti... Zašto ne? Nek se zna! A kako se Rina sinoć zatekla tu, pale i fotke.

Larisa Mravunac u Ulici Mirabel BelI prije nego sam ušao u Kulturni centar na predstavljanje knjige poezije već su mi se oči i objektiv fotoaparata nauživali poezije same, ljetne večeri obojane usnulim suncem i zagrljene viškom valom. Svjedočim ovom fotografijom.

Dakle, na poziv iz gradske knjižnice došao sam na predstavljanje knjige Ulica Mirabel Bel Larise Mravunac i nisam se pokajao. Bilo je zanimljivo slušati pjesnikinju koja je razvod braka nazvala svojim prvim blagoslovom u životu, a otkaz na poslu drugim... Okrenuta životu, različitim zanimanjima i različitim umjetničkim izričajima, otvorena vjetru sudbine, Larisa ima što za reći.

Moderatorica Anela Borčić, i sama pjesnikinja, znala je što pjesnikinju treba pitati da bi se ona otvorila u istoj dubini u kojoj se otvara u stihovima. Povezanost s Visom? Ako je prvi dolazak na Vis prije 5-6- godina bio slučajan, ostali dolasci to sigurno nisu bili, kaže Larisa.

Glazbeni dio večeri ispunila je vrijedna i nadarena klarinetistica Josipa Skerbić.

Tekst/foto: Nikola Kežić"Larisa Mravunac svestrana je spisateljica i prevoditeljica, publici otprije poznata po slikovnicama, poput naslova Dječak u zvjezdanim čizmama i Dječak koji je promijenio svijet. U Ulici Mirabel Bel, svojoj prvoj zbirci poezije, nastavlja uspješnu suradnju s ilustratoricom Sanjom Rešček Ramljak, koja je svojim vedrim stilom ilustrirala naslovnicu i nekoliko pjesama u zbirci."
Sveti Antune, moli za nas!


Foto galerija - OVDJE![ads-post]

Odluka o javnom redu i miru na području Grada VisaUz pozdrav onima čija djeca u vremenu od 14 - 17 sati "cvrkuću" ispod tuđih prozora, onima koji, nakon što se kafići zatvore i kušini pokupe, svoje poznanstvo s gazdom kafića ili konobarom pretvaraju u kreativne noćne razgovore na otvorenom, uz pivo i travu, onima koji se dirljivo, uz pjesmu, rastaju u četiri ujutro, onima... (Vi nastavite nabrajati!) *****    


Na temelju članka 19. stavak 1. točka 13. i članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine", br. 5/90, 30/90,
47/90 i 29/94), te članka 2. Prekršajnog zakona ("Narodne novine", br. 107/07) i članaka 33. i 97.
Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa" , br. 5/09) Gradsko vijeće Grada Visa na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 30. ožujka 2011. god., donosi

ODLUKU
o javnom redu i miru na području Grada Visa

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.
Ovom se Odlukom, u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, određuju
prekršaji koji nisu predviđeni citiranim Zakonom, a s ciljem da se omoguće što povoljniji uvjeti za
život i rad građana Grada Visa.

Članak 2.
Prekršaji protiv javnog reda i mira su djela kojima se na nedopušten način remeti mir, rad ili
normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana
na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihovih prava i dužnosti, vrijeđa moral,
ometa vršenje zakonitih mjera državnih tijela i službenih osoba, ugrožava opća sigurnost ljudi i
imovine ili se na drugi način narušava javni red i mir građana.

II. JAVNI RED


Članak 3.
Pravne i fizičke osobe, te građani dužni su čuvati i pravilno koristiti javne površine i njihove
sastavne dijelove.
Zabranjeno je oštećivanje i onečišćivanje zidova, ograda, vrata, natpisa, stupova, klupa,
košarica za otpatke, te rasvjetnih, vodovodnih, telekomunikacijskih, sanitarnih i drugih uređaja i
njihovih dijelova.
Zabranjeno je trgati i uništavati cvijeće, ukrasno grmlje i drveće, kao i iznositi zemlju iz
parkova i šuma bez posebnog odobrenja nadležnog tijela Grada Visa.

Članak 4.
Nije dopušteno kretanje vozila po šetnjicama, nogostupima, obalnim putovima i parkovima,
osim vozila koja vrše dostavu, u vremenu koje odredi i po odobrenju nadležnog tijela Grada Visa.
Izuzetno se dopušta kretanje vozila po površinama označenim u prethodnom stavku kada se
određeni poslovi ne mogu obaviti na drugi način, a neophodni su radi otklanjanja opasnosti za
sigurnost ljudi i imovine (hitna pomoć, vatrogasci i sl.).

Članak 5.
Nije dopušteno javne površine upotrebljavati za šport i igru, ukoliko one nisu za tu svrhu
namijenjene.

Članak 6.
Zabranjeno je ostavljanje i čuvanje ambalaže na javnim površinama ispred poslovnih
prostorija.

Članak 7.
Zabranjeno je ležanje i spavanje na javnim mjestima, po klupama, u vozilima, na travnjacima,
u parkovima, šumama i drugim javnim površinama.

Članak 8.
Zabranjeno je kampiranje na cijelom području Grada Visa.

Članak 9.
Nije dopušteno oglašavanje i reklamiranje putem razglasnih uređaja s kopna i mora, bez
posebnog odobrenja nadležnog tijela Grada Visa.

Članak 10.
Nije dopušteno igranje i priređivanje hazardnih igara i igara na sreću na javnim površinama,
bez posebnog odobrenja nadležnog tijela Grada Visa.

Članak 11.
Nije dopušteno kretanje bez kupaćeg kostima izvan plaža koje su određene kao nudističke
plaže.
Zabranjeno je ulaženje u poslovne prostorije (trgovine, ugostiteljske objekte i dr.) u kupaćem
kostimu, osim u one koje su tako locirane da su namijenjene za pružanje usluga kupačima.

Članak 12.
Nije dopušteno na javnim površinama nuđenje, nagovaranje i prodaja usluga smještaja,
ishrane i turističkih izleta, osim ako za isto postoji pisano odobrenje nadležnog tijela Grada Visa.
Zabranjeno je na javnim površinama nuđenje na prodaju i prodaja raznih proizvoda bez
odobrenja nadležnog tijela Grada Visa.

Članak 13.
Zabranjeno je na ulicama i drugim javnim mjestima uznemiravanje građana prosjačenjem.
Članak 14.
Zabranjeno je korištenje pirotehničkih i drugih sredstava, kojima se može ugroziti sigurnost
ljudi i imovine, bez odobrenja nadležnog tijela.

Članak 15.
Nije dopušteno narušavati red na javnim mjestima gdje se okuplja ili u redu čeka veći broj
građana. Za održavanje reda iz prethodne odredbe dužne su skrbiti i osobe na čiju uslugu građani
čekaju.

Članak 16.
Zabranjeno je ometati zatvaranje prodavaonica i drugih oblika trgovine te ugostiteljskih
objekata u vrijeme koje je propisima o radnom vremenu određeno za njihovo zatvaranje.

Članak 17.
Za sportska, kulturna i druga događanja pri kojima se opterećuju javno prometne površine
više od uobičajenog (npr. biciklističke, motorističke, automobilske trke i sl.) mora se imati odobrenje
nadležnog tijela ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 18.
Prilikom zauzimanja javne površine radi izvođenja građevinskih i drugih radova moraju se
poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti i osiguranja, zbog zaštite ljudi i imovine i
nesmetanog kretanja (ograđivanje, pokrivanje jama, stavljanje znakova upozorenja i sl.).
Predmeti i rastresiti materijal mora se odmah složiti i u najkraćem vremenskom roku ukloniti,
tako da se omogući nesmetano korištenje javne površine.
Korisnici su dužni odmah nakon upotrebe očistiti i urediti javnu površinu, te odstraniti sve
stvari i uspostaviti uredno prijašnje stanje, o svom trošku i bez posebnog poziva.
Ovlašćuje se nadležno tijelo Grada Visa da u slučaju neispunjenja obveza iz prethodnih stavki
ovog članka odnosno ne poduzimanja mjera sigurnosti i osiguranja zabrani korištenje javne površine.

Članak 19.
U dane blagdana i dane žalosti u Republici Hrvatskoj tijela državne uprave, lokalne
samouprave i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i trgovačka društva, trgovci
pojedinci, obrtnici i dr. pravne osobe dužne su na prikladan način istaknuti službenu zastavu
Republike Hrvatske.
Najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka razloga poradi kojeg su zastave istaknute, iste se
moraju ukloniti.


III. JAVNI MIR


Članak 20.
Građani koji obavljaju svoje privatne i službene poslove dužni su iste obavljati bez buke i bez
uznemiravanja ostalih građana u vremenu od 22:00 do 7:00 i od 14:00 do 17:00 sati.
U navedenom vremenu zabranjeno je građanima u stambenim objektima činiti buku iznad
dopuštene razine.

Članak 21.
Na javnim mjestima i u ugostiteljskim objektima zabranjeno je narušavanje mira pjevanjem,
sviranjem, vikom, galamom, uporabom razglasnih uređaja i drugih uređaja i stvari koje proizvode
buku tijekom cijele godine u vremenu od 24:00 do 7:00 i od 14:00 do 17:00 sati.
Iznimno ugostiteljski objekti iz skupine restorani, vrste:
- restoran, gostionica, zdravljak, slastičarnica, bistro, pizzeria i sl., i
ugostiteljski objekti iz skupine barovi, vrste:
- caffe bar, pivnica, buffet, konoba, krčma i sl.
mogu emitirati glazbu do 2:00 sata isključivo unutar prostorija objekta.

Članak 22.
Zabranjeno je za vrijeme održavanja političkih, kulturnih, sportskih i drugih priredbi ometanje
istih neumjesnim primjedbama, dobacivanjem, zviždanjem, namjernim guranjem i sličnim
neprimjerenim ponašanjem.
Organizatori su dužni prethodno izvršiti prijavak javnih skupova i priredbi nadležnoj
policijskoj postaji, te skrbiti da se osobe koje svojim namjernim ponašanjem ometaju nazočne
građane, odstrane sa skupa i priredbi.

Članak 23.
Zabranjeno je reproduciranje glazbe sa zvučnih kutija ili razglasnih uređaja na otvorenom,
osim ako za isto postoji pisano odobrenje nadležnog tijela Grada Visa.
Izvođenje glazbe i programa uživo na javnim mjestima i u ugostiteljskim objektima moguće je
samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela Grada Visa.
Ako bi izvođenje glazbe ili programa uživo grubo uznemirilo građane koji stanuju u
neposrednoj blizini, nadležno tijelo može zabraniti izvođenje glazbe ili programa uživo.
Zabrana ograničenja iz prethodnih stavaka ne odnosi se na javne kulturne i umjetničke
manifestacije koje se izvode u neprofitne svrhe, te kulturno–umjetnička događanja u okviru planiranih
programa nadležnih tijela.

Članak 24.
Za izvođenje glazbe ili programa uživo na javnim mjestima, organizatori su dužni izvršiti
prijavu javnog okupljanja sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o javnom okupljanju
("Narodne novine", br. 128/99, 90/05 i 150/05).

Članak 25.
Rukovanje predmetima kojima se stvara buka (kante, sanduci i sl.) treba se vršiti na način
kojim se ne remeti mir stanovništva.

Članak 26.
Zabranjeno je uključivati se u promet motornim vozilima s otvorenim ispušnikom.
Rukovanje i promet vozilima noću od 22:00 do 07:00 sati mora se vršiti pažljivo da se ne
remeti noćni mir i odmor građana.
Zabranjeno je tuljenje brodskih i automobilskih sirena u vremenu od 23:00 do 06:00 sati.
Ribarski, sportski, te njima slični brodovi koji u tom vremenu uplovljavaju ili isplovljavaju iz luke
moraju podesiti rad motora tako da buku svedu na najmanju moguću mjeru.
Plovnim objektima privezanim u uvali Sv. Jurja (od Stonce do Češke vile) zabranjeno je
loženje vatre i spremanje hrane na roštilju na obali, te rad brodskih motora i agregata u vremenu od
23:00 do 06:00 sati, osim u slučaju kada vrše manevar uplovljavanja ili isplovljavanja.


IV. NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVE ODLUKE


Članak 27.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije,
Policijska postaja Vis.


V. KAZNENE ODREDBE


Članak 28.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke počinitelj prekršaja fizička osoba kaznit će
kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke počinitelj prekršaja fizička osoba - obrtnik i
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kaznit će kaznom u iznosu od 2.000,00 do
5.000,00 kn.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke počinitelj prekršaja pravna osoba kaznit će
kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn.
Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja postupa protivno odredbama ove Odluke kaznit će se
kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Visa".


Klasa: 210-01/11-01/01                                                     Predsjednik Gradskog vijeća
Urbroj: 2190-01-01-11-1                                                          Grada Visa
Vis, 30. ožujka 2011. god.                                                  Marinko Zubčić, v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADSKO VIJEĆE

Sutra joj je punih 105!


Doživjeti stotu? Ne'š ti! Napuni ti 105 godina, pa se onda hvali... 

Prati na facebook-u!


[ads-post]

Natječaj: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaNATJEČAJ LAG-A ŠKOJI ZA T.O. 1.1.4  
“POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Škoji 2014-2020  i Planu rada LAG-A Škoji  za 2018., a temeljem Odluke Upravnog odbora LAG-a Škoji od 01. Lipnja 2018.   LAG ŠKOJI dana 04. lipnja 2018.  objavljuje:

NATJEČAJ
ZA TIP OPERACIJE  1.1.4. «POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA»
IZ LRS LAG-A ŠKOJI 2014-2020
Tip operacije 1.1.4 sukladan je Tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Prijave se zaprimaju od 20. lipnja do 20. Srpnja 2018. na način i pod uvjetima propisanim Natječajem . TEKST NATJEČAJA, OBRAZCE NATJEČAJA I PRILOGE NATJEČAJU PREUZMITE OVDJE:
1. TEKST NATJEČAJA 
2. OBRASCI
3. PRILOZI
U periodu od 4. lipnja do 19. lipnja 2018. stručna služba LAG-a Škoji održati će informativne radionice o raspisanom natječaju na otoku Hvaru, Visu i Šolti. Pitanja o objavljenom natječaju možete postaviti putem službenih  e-mail adresa  LAG-a Škoji   info@lag-skoji.hr  i niko@lag-skoji.hr do 19. lipnja 2018. Odgovori će biti objavljeni na web stranici LAG-a Škoji www.lag-skoji.hr
Na linku u nastavku su rasporedi informativnih radionica za raspisani natječaj LAGa Škoji:

Donošenje novog Zakona o otocima (objava za medije)


Dana 7. lipnja 2018. nacrt prijedloga Zakona o otocima objavljen je na javnom savjetovanju s rokom za komentiranje do 23. lipnja. Mjesec dana nakon, objavit će se izvještaj o obavljenom javnom savjetovanju i usvojenim komentarima. 


Kao članovi radne skupine doprinijeli smo brojnim poboljšanjima Zakona te smo izuzetno zadovoljni ostvarenom suradnjom s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova te doprinosima ostalih članova radne skupine. Postojeći Zakon o otocima datira iz 1999. godine i star je gotovo 20 godina što nas dovodi do zaključka da su veći dijelovi njegovih odredbi zastarjeli i neprimjenjivi na današnju otočnu stvarnost. U međuvremenu smo kao država postali i članica  Europske Unije čiji je jedan od temelja kohezijska politika. Posljednjih nekoliko godina znatno se intezivirala razvojna europska politika prema otocima što je 2015. godine rezultiralo donošenjem Rezolucije Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka. 


Posljedično nužno je da i mi, kao država s preko 1200 otoka, uhvatimo korak s vremenom i prilagodimo zakonske regulative novim razvojnim potrebama. 


Zakon koji je bio na snazi posljednjih 20 godina u većem dijelu se nije ni provodio. Naime, važno je naglasiti da je Zakon o otocima općenito kompleksan jer pokriva specifičan geografski dio i multisektorski zadire u gotovo sve pravce otočnog života i razvoja. Zakon svojim djelokrugom pokriva rad gotovo svih Ministarstava što mu otežava konkretnu provedbu. Mišljenja smo da će biti potrebno uložiti dodatne napore u koordinaciju svih nadležnih tijela, kako horizontalno tako i vertikalno, da bi se uzele u obzir stvarne potrebe lokalne otočne zajednice.


Na novom Zakonu o otocima se radi od ljeta 2016. godine te su u njega uvrštene odredbe Deklaracije pametnih otoka kako bi se osigurao održivi razvoj i energetska tranzicija otočnih zajednica.Novosti u Zakonu koje želimo istaknuti, a koje smo predložili kao članovi radne skupine su:


- uvođenje otočnih koordinatora te posljedično mogućnost novih radnih mjesta za otočane koji će raditi na organiziranju, pokretanju i koordiniranju planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka te koji bi trebali osigurati horizontalnu (bottom up) komunikaciju sa svim dionicima;


- uvođenje otočnih prioritetnih područja kako bi se osiguralo učinkovito planiranje i provedba s ciljem fizičkog i gospodarskog razvoja te društveno socijalne regeneracije nerazvijenih i manje razvijenih otoka. Krajnji cilj je osigurati Europska sredstva u novoj financijskoj perspektivi;


- u otočno vijeće ući će članovi razvojnih dionika uključujući predstavnike civilnog društva i druge stručnjake za otočnu tematiku.


Ostale novine u Zakonu koje želimo istaknuti su:                                       


- odredbom se ustrojavaju otočna urbana područja koja se odnose na JLS-ove koje imaju status grada s ciljem učinkovitijeg planiranja i provedbe otočnih politika. Govorimo o gradovima na otocima koji prema posljednjem popisu imaju više od 3000 stanovnika, ali u svoj plan razvoja mogu uključiti i ostale JLS-ove na otoku kako bi se razvoj otoka sagledavao u cjelini;


- uvođenjem otočnih razvojnih pokazatelja se želi korigirati opći indeks razvijenosti koji ne prepoznaje otoke sa specifičnim upravnim položajem odnosno one otoke koji su mjesni odbori u sastavu gradova i općina na kopnu ili u sastavu drugih otočnih JLS-ova;


- svi gospodarstvenici na otocima bez pitke vode će novim Zakonom dobiti pravo na isporuku subvencionire pitke vode...Zakonom se definira i nova programsko planska dokumentacija odnosno novi nacionalni plan razvoja otoka te pojedinačni planovi razvoja otoka s ciljem sagledavanja njihovog razvoja u cjelini.


Dodatnih komentara na Zakon imamo osobito po pitanju odredbi koje se tiču prijevoza otpada s otoka te ćemo u narednih nekoliko dana pripremiti konkretne prijedloge izmjene nacrta Zakona i uputiti ih u javno savjetovanje. Pozivamo svih da nas prate te da se aktivno uključe svojim komentarima i primjedbama do navedenog roka - 23 lipnja putem LINKA na stranici E-savjetovanja.


Važno je napomenuti da je donošenje Zakona o otocima sada u završnoj je fazi no to je samo jedan mali dio odrađenog posla. Predstoji nam puno veći i zahtjevniji posao, a to je njegova učinkovita provedba. Za kraj važno je istaknuti da je Hrvatska uz Finsku, jedina zemlja u Europi koja ima Zakon o otocima.

[ads-post]

HOST - nova butiga na Kutu


Na Kutu, nasuprot restorana Val, otvorena je nova butiga u kojoj se nudi piće, gulošćine, suveniri...


Riblje oko za 200 kuna

Poznato je da su objektivi skupi, a širokokutni su uvijek u trendu, posebice kod snimanja interijera, soba, apartmana, vila... Podrazumijeva se da, kao zaljubljenik u fotografiju, poželite jedan, ali želja vas prođe kad vidite cijene. Proguglate malo što se nudi na ebay-u i zadovoljite se "smećem" od 200 kuna, preciznije 29 USA dolara plus dostava 17$. (55MM 0.43x Altura Photo Professional Wide Angle Lens w/ Macro for Nikon and Sony)

Da vidimo što se može s njim! Kad bez imalo zoom-a snimite prostoriju, dobijete ovo:


Sad to treba obrezati da se dobije normalna pravokutna fotografija... Najviše širine ćete uspjeti iskoristiti obrezujući u omjeru 16:9.

Medijski ponedjeljak 06/2018


Pustimo gradonačelnika da nam sam pojasni kakvi su planovi za bivše domove kulture u Marinjim zemljama i Postrožju, te kako uvesti pravila ponašanja u luci Vis...


[ads-post]

Krizma u Podselju


Ovako izgleda kad Vedrana, na svoj osebujan način, u facebook modu i s emotikonima, zabilježi jedan lijepi događaj:


Juceri je u Poselje, pri oltor ol Vele Gospe, bila krizma. ..10 ih je iz Visa, 8 iz Komiže i jedna molo pojorka koju 'svojatamo' i jedni i drugi  Sve krasne divnje i mladići 
Parvi su to viški krizmanici za našega don Milana i parvo generacija koju je krizmol novi biskup Petar. 
Defate, meni je osobno falila blagost u pogledu i forca u ricima koju je imo naš Slobodan (nemojte me krivo kapit), ali bilo je lipo. Sila lipo! Pari mi se da je ova generacija nadišla ono gledonje ispod oka i odvojonje višanih od komižoni. Dico bud'te joki, mudri i milostivi. Neka von je sa srićon! [ads-post]

RIP: Preminula Tatjana Krajač, novinarka koja je obožavala VisOvako je, u proljeće 2016. godine, Tatjana govorila o Visu

• Kada vam kažem - Vis - što vam sve prvo padne na pamet s obzirom da ste tamo svako ljeto?

Otok Vis za mene je oaza mira, sreće, ljubavi i prijateljstva. Preda mnom je 23. ljeto koje ću opet provesti na Visu, mojem punjaču baterija. Taj čarobni otok osim što ima prekrasnu prirodu, plaže i čisto more, ima i zanimljivu povijest, prekrasnu unutrašnjost i divne ljude! Tko jednom ode na Vis na njega se sigurno vrati. (Vidi izvor!)[ads-post]

Oznake

Adsense aerodrom Anatomija otoka Anči Fabijanović Anela Borčić ankete apartmani vis arheologija arhitektura baština BaVul bike video Biševo blog blogosfera boćanje Bogoljub Mitraković Boris Čargo Boško Budisavljević brodovi crkva crna kronika čestitke Češka vila dizajn Dobrila Cvitanović Dom starih don Ivica Huljev don Milan Šarić Don Paulin Draga Vojković Cepotova društvene mreže Dunja Bezjak ekologija fešte film Firefly 8SE 4K flora foto vremeplov fotografija fotomontaža galeb gastro generacije glazba Goran Mladineo grad grad-objave gradonačelniik gradonačelnik Gradsko vijeće Hajduk HEP HGG Vis HPD Hum Hrvati u svijetu Hrvatska Hrvatska zora humanitarne akcije humor HVIDR-a in memoriam Ivica Roki Ivo Radica Iz drugih medija Jakša Fiamengo jedrenje Joško Božanić Joško Repanić Kalambera kalendar kartanje kazalište kino književnost Komiža komunala korona košarka kriket Kućani kućni ljubimci kultura Kut laptop Acer Lavurat za poja likovna umjetnost limuni lokacije ljudi m/t Lastovo Mamma mia 2 Matica hrvatska medijski ponedjeljak Metković mladi Modra špilja more MUP najava događanja naslovnica Natalia Borčić Nevio Marasović Nikola Kežić Nikša Sviličić NK NK VIS nogomet Norway novo obrazovanje oglasna ploča oglašavanje oružje osmrtnice osobno OŠ Vis otoci otok otok Vis pčelarstvo Petra Kapor planinari ples Podšpilje poklod Pokret otoka polemike politika poljoprivreda pomorci portret posao povijest poznati priroda promet promo Prostorni plan PROVISLO Ranko Marinković razgovor reportaža restoran "Val" restorani-konobe ribe Rodoslovlje Rogačić ronjenje Rukavac Siniša Brajčić Slavomir Raffanelli slider slider2 sobe Split sport Srebrna Srećko Marinković SŠ AMK stare kartoline Stipe Vojković svijet škola škrinjica Tihana Skerbić time lapse tradicija trajekti trčanje turizam udruga Svima unučica urbanizam USA uvale veja Veljko Mratinić Brojne VERN' Vesna Bučić video video razglednica video vijesti vijesti vijesti vis vinogradarstvo Vis viški govor viški plivački maraton vjenčanja Vjerni Visu Vodovod i odvodnja vrijeme vrtić Vukovar zabava zanimljivosti zdravlje zdravstvo Zima na otoku znamenitosti Ženaglava životinje žutilo