NATJEČAJ LAG-A ŠKOJI ZA T.O. 1.1.4  
“POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Škoji 2014-2020  i Planu rada LAG-A Škoji  za 2018., a temeljem Odluke Upravnog odbora LAG-a Škoji od 01. Lipnja 2018.   LAG ŠKOJI dana 04. lipnja 2018.  objavljuje:

NATJEČAJ
ZA TIP OPERACIJE  1.1.4. «POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA»
IZ LRS LAG-A ŠKOJI 2014-2020
Tip operacije 1.1.4 sukladan je Tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Prijave se zaprimaju od 20. lipnja do 20. Srpnja 2018. na način i pod uvjetima propisanim Natječajem . TEKST NATJEČAJA, OBRAZCE NATJEČAJA I PRILOGE NATJEČAJU PREUZMITE OVDJE:
1. TEKST NATJEČAJA 
2. OBRASCI
3. PRILOZI
U periodu od 4. lipnja do 19. lipnja 2018. stručna služba LAG-a Škoji održati će informativne radionice o raspisanom natječaju na otoku Hvaru, Visu i Šolti. Pitanja o objavljenom natječaju možete postaviti putem službenih  e-mail adresa  LAG-a Škoji   info@lag-skoji.hr  i niko@lag-skoji.hr do 19. lipnja 2018. Odgovori će biti objavljeni na web stranici LAG-a Škoji www.lag-skoji.hr
Na linku u nastavku su rasporedi informativnih radionica za raspisani natječaj LAGa Škoji:
 
Top