Ovako izgleda kad Vedrana, na svoj osebujan način, u facebook modu i s emotikonima, zabilježi jedan lijepi događaj:


Juceri je u Poselje, pri oltor ol Vele Gospe, bila krizma. ..10 ih je iz Visa, 8 iz Komiže i jedna molo pojorka koju 'svojatamo' i jedni i drugi  Sve krasne divnje i mladići 
Parvi su to viški krizmanici za našega don Milana i parvo generacija koju je krizmol novi biskup Petar. 
Defate, meni je osobno falila blagost u pogledu i forca u ricima koju je imo naš Slobodan (nemojte me krivo kapit), ali bilo je lipo. Sila lipo! Pari mi se da je ova generacija nadišla ono gledonje ispod oka i odvojonje višanih od komižoni. Dico bud'te joki, mudri i milostivi. Neka von je sa srićon! 
 
Top