Izvor: https://www.fesb.unist.hr/novosti/1053/Preminuo-doc-dr-sc-Luki-Bilicic

Dana 15. prosinca 2018. godine, preminuo je doc. dr. sc. Luki Biličić.


Luki Biličić rođen je 1944. godine u Visu. Srednju tehničku školu u Splitu završio je 1963. godine. Diplomirao je 1968. godine na Fakultetu elektrotehnike u Splitu, obranivši rad pod naslovom „Stabilizirani izvori napajanja“. Magistrirao je 1979. godine na FESB-u, obranivši rad pod naslovom „Komparativna analiza pulsnih modulacija“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Jedan postupak optimizacije filtra na osnovi višestrukih kriterija“ obranio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 1995. godine.

Na FESB-u radi od 1972. godine kao asistent na kolegijima „Teorija prijenosnih sistema“ i „Osnovi električnih mreža“. Od 1980. godine povjerena su mu predavanja na istim kolegijima.

Bio je uključen na nekoliko projekata, a istraživanja je usmjerio na probleme projektiranja i optimizacije filtara. U svojstvu autora ili koautora objavio je 21 rad, te je bio mentor na preko 30 diplomskih radova. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2005. godine.

U mirovini je od 2010. godine.

Posljednji ispraćaj bit će u dana 18.12.2018. u 14 sati na groblju Prirovo-Vis. Ispraćaj dragog nam kolege biti će s Lovrinca od 9.30 sati do 10 sati.

*****

U arhivi ovog bloga može se ponešto pronaći i o Bracotu (tako su ga zvali na Visu)...

R.I.P.
foto: Nikola Kežić 
Top