Adsense aerodrom Anatomija otoka Anči Fabijanović Anela Borčić ankete apartmani vis arheologija arhitektura baština BaVul bike video Biševo blog blogosfera boćanje Bogoljub Mitraković Boris Čargo Boško Budisavljević brodovi crkva crna kronika čestitke Češka vila dizajn Dobrila Cvitanović Dom starih don Ivica Huljev don Milan Šarić Don Paulin Draga Vojković Cepotova društvene mreže Dunja Bezjak ekologija estrada fešte film Firefly 8SE 4K flora fotografija fotomontaža galeb gastro generacije glazba Goran Mladineo grad grad-objave gradonačelniik gradonačelnik Gradsko vijeće Hajduk HEP HGG Vis HPD Hum Hrvati u svijetu Hrvatska Hrvatska zora humanitarne akcije humor HVIDR-a in memoriam Ivica Roki Ivo Radica Jakša Fiamengo jedrenje Joško Božanić Joško Repanić Kalambera kalendar kartanje kazalište kino književnost Komiža komunala košarka kriket Kućani kućni ljubimci kultura Kut laptop Acer Lavurat za poja likovna umjetnost limuni logo ljudi m/t Lastovo Mamma mia 2 Matica hrvatska medijski ponedjeljak Metković mladi Modra špilja more MUP najava događanja najave Natalia Borčić Nevio Marasović Nikola Kežić Nikša Sviličić NK NK VIS nogomet Norway obrazovanje oglašavanje oružje osmrtnice osobno OŠ Vis otoci otok otok Vis pčelarstvo Petra Kapor planinari ples Podšpilje poklod Pokret otoka polemike politika poljoprivreda pomorci posao povijest priroda promet promo Prostorni plan PROVISLO Ranko Marinković razgovor reportaža ribe Rodoslovlje Rogačić ronjenje Rukavac Siniša Brajčić Slavomir Raffanelli slider sobe Split sport Srebrna Srećko Marinković SŠ AMK stare kartoline Stipe Vojković svijet škola škrinjica Tihana Skerbić time lapse tradicija trajekti trčanje turizam udruga Svima urbanizam USA uvale veja Veljko Mratinić Brojne VERN' Vesna Bučić video video razglednica video vijesti vijesti vinogradarstvo Vis viški govor viški plivački maraton vjenčanja Vjerni Visu Vodovod i odvodnja vrijeme vrtić Vukovar zabava zanimljivosti zdravlje Zima na otoku Ženaglava životinje žutilo

Javni poziv: Sustavno gospodarenje energijom

KLASA:  300-01/18-01/0004
URBROJ:  2181/1-05/05-18-0007
Split,  04.06.2018. godine

Na temelju članka 32. i 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“ broj:11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18) i članka 3. „Programa sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021.“ („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 35/18),  Župan Splitsko-dalmatinske županije, dana  objavljuje

JAVNI POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU „PROGRAMA SUSTAVNO GOSPODARENJE  ENERGIJOM NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2018-2021.“

1.      PREDMET:
Predmet ovog javnog poziva je iskazivanje interesa za dobivanje potpora za Projekte sukladno „Programu sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021." („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj: 35/18) (u daljnjem tekstu: Program) i Pravilniku o provedbi „Programa sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021." („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj:  83/18 (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

2.      KORISNICI:
Korisnici sredstava potpore mogu biti:
Fizičke osobe za:
Projekt 1: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama,
Projekt 2: Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama,

Općine i gradovi za:
Projekt 3: Poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete.

3.      PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
Prihvatljivi troškovi po Aktivnostima (A. naknade energetskim certifikatorima, B. nabava i ugradnja materijala i opreme i C. troškovi projektne dokumentacije i priključka na plinski distribucijski sustav) kao i iznosi sufinanciranja po Projektima su:

A.     Naknade energetskim certifikatorima za Projekt 1 (osim za Mjeru 1.2.)  i  Projekt  2:

Splitsko-dalmatinska županija će sufinancirati trošak naknade energetskim certifikatorima u iznosu do najviše 50% iznosa naknade, odnosno do maksimalnog iznosa od 1.000,00 kn po obiteljskoj kući.
Certifikatori  su dužni provesti prvi energetski pregled obiteljske kuće i izraditi izvješće o istom s preporučenim financijski opravdanim mjerama energetske učinkovitosti, provesti završni energetski pregled nakon provedbe mjera, te izraditi i predati korisniku izvješće o završnom  energetskom  pregledu i  energetski certifikat.

B.        Nabava i ugradnja materijala i opreme,

Projekt 1: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama:
·         Mjera 1.1. - sunčani toplinski pretvarači  (kolektori) za grijanje potrošne vode i/ili prostora
-       Ukupni troškovi opreme i ugradnje sunčevog kolektorskog sustava za grijanje potrošne vode i/ili prostora za kućanstvo iz Projekta 1 biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kn po kućanstvu. Stupanj korisnog djelovanja sunčanih toplinskih kolektora mora biti najmanje 70%.
·         Mjera 1.2. - fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja)
Ukupni troškovi opreme i ugradnje fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja) biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn po kućanstvu. Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskog modula mora biti -       najmanje 15%.
·         Mjera 1.3.dizalica topline
-       Ukupni troškovi opreme i ugradnje  novog  sustava za obiteljsku kuću s dizalicom  topline  za grijanje  potrošne  vode i/ili prostora  ili za grijanje i hlađenje A energetske  klase (prema Eurovent Energy Efficiency Classification): zrak-voda (COP≥3,2; EER≥3,1),  voda-voda i zemlja-voda (COP≥4,45, EER≥5,05) uz uvjet GWP2150, bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 30% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn po kućanstvu.
·         Mjera 1.4.kotlovi na biomasu
-       Ukupni troškovi opreme i ugradnje  novog  sustava  s kotlom  na drvnu  sječku/pelete  ili s pirolitičkim  kotlom  na drva  za  grijanje  potrošne  vode  i/ili  prostora bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 30% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn po kućanstvu. Stupanj korisnog djelovanja mora biti najmanje je 85%.

Projekt 2: Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća:
·         Mjera 2.1.povećanje toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora
-          Ukupni troškovi za povećanje toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora na koeficijent prolaska  topline   U (W/m2K):
o   <0,25 za krov, strop i pod grijanog  prostora  (Ɵi>18 oC) prema  vanjskom  ili negrijanom  prostoru,
o   <0,40  za vanjski zid grijanog prostora,
o   <0,45  za pod prema tlu ukopane dijelove grijanog prostora,
bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn po kućanstvu.
·         Mjera 2.2.zamjena vanjske stolarije
-          Ukupni troškovi zamjene vanjske stolarije ovojnice grijanog prostora novom, koeficijenta prolaska topline U (W/m2K):
o    <1,6 za komplet i <1,1 za staklo,
bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 12.000,00 kn po kućanstvu.
·         Mjera 2.3.ugradnja kondezacijskog plinskog kotla
-          Ukupni troškovi opreme i ugradnje  kondenzacijskog plinskog kotla:   
o   Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A,
o   Razred energetske učinkovitosti na pripremi potrošne tople vode: A,
bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 35%  ukupnih prihvatljivih troškova ,odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn po kućanstvu.
·         Mjera 2.4.plinske apsorpcijske dizalice topline
Ukupni troškovi opreme i ugradnje  plinske apsorpcijske dizalice topline bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova, -          odnosno do maksimalnog iznosa od 30.000,00 kn po kućanstvu.
·         Mjera 2.5.mikro kogeneracijski/trigeneracijski sustavi električne snage do 10 kW
-          Ukupni troškovi opreme i ugradnje mikro kogeneracijskog/trigeneracijskog sustava bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova,odnosno do maksimalnog iznosa od 40.000,00 kn po kućanstvu.

C.   Troškovi projektne dokumentacije i priključka na plinski distribucijski sustav

Korisnicima Mjera 2.3, 2.4 i 2.5 priznaju se i troškovi projektne dokumentacije i priključka na plinski distribucijski sustav u iznosu do maksimalno 50% ukupno prihvatljivog troška, a ne više od 10.000,00 kuna.

Projekt 3: Poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete

Bespovratna sredstva, u iznosu od maksimalno 35% ukupnih prihvatljivih troškova, a ne više od 50.000,00 kuna po pojedinačnom korisniku (općini/gradu) za provedbu slijedećih aktivnosti:
-          izrada projektne dokumentacije,
-          modernizacija postojećih sustava (zamjena starih - neučinkovitih s novim -učinkovitijim žaruljama),
-          izgradnja nove javne rasvjete i
-          uspostava sustava upravljanja javnom rasvjetom.

4.  OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:
Pravo na dodjelu bespovratnih sredstava  Splitsko-dalmatinske županije za Projekte 1 i 2, mogu ostvariti Podnositelji prijava  koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
-      punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije,
-      objekt na koji se planira ugradnja sustava nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije,
-      objekt je u cijelosti ili na više od 50% bruto podne površine namijenjen za stanovanje, te građevinske površine manje od 600 m2 ,
-      Podnositelji prijave, vlasnik/suvlasnik objekta na kojeg se planira ugradnja sustava ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se planira ugradnja sustava,
-      Podnositelji prijave u posljednje 3 godine nije koristio bespovratna sredstva Splitsko-dalmatinske županije za projekte iz Programa sustavnog gospodarenja energijom,
-      Podnositelj prijave ima pisanu suglasnost svih suvlasnika za ugradnju sustava na zajednički objekt

Uvjeti koje Podnositelj prijave mora udovoljavati kako bi ostvario bespovratna novčana sredstva Splitsko-dalmatinske županije za Projekt 3 su:
grad ili općina s područja Splitsko-dalmatinske županije, koji je na svom predstavničkom tijelu donio Program izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete, te za isti u svom proračunu, sukladno svojim mogućnostima i potrebama programa, predvidjeli određena  financijska sredstva.

5.      DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OBRADU ZAHTJEVA:
Podnositelji prijave za Projekte 1 i  Projekt  2  moraju uz prijavu priložiti slijedeću dokumentaciju:
-       potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje Prijave za
      sufinanciranje (Obrazac 1.1 – Projekt 1; Obrazac 2.1 – Projekt 2),
-       potpisanu Izjavu o osiguranju sredstava (Obrazac 1.2 – Projekt 1; Obrazac 2.2. – Projekt 2),
-       Ponudu ( sadrži: popis opreme za ugradnju, vrijednost opreme i vrijednost radova i dr.)
-       presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,
-    preslika vlasničkog lista za objekt, ne stariji od 6 mjeseci,
-       izvadak iz katastra (položajni nacrt objekta),
-       potpisanu Izjavu podnositelja prijave da je objekt u cijelosti ili na više od 50% bruto podne površine namijenjen za stanovanje
-       preslika pravomoćnog akta kojim je dopušteno građenje objekta u koji se ugrađuje sustav (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju) ili dokaz  da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,
-       potpisanu Izjavu podnositelja prijave da u posljednje 3 godine nije koristio bespovratna sredstva Splitsko-dalmatinske županije za aktivnosti iz javnog poziva Programa sustavnog gospodarenja energijom 
-       potpisanu Izjavu svih suvlasnika objekta o suglasnosti za ugradnju sustava na zajednički objekt
-    certifikat/e proizvođača o karakteristikama proizvoda (toplinska svojstva, stupanj djelovanja i    sl.)
-       preslika Zapisnika o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova ,
-       preslika popunjenog i ovjerenog Jamstvenog lista,
-       Izvješće certifikatora o završnom energetskom pregledu,
-       preslik Energetskog certifikata.
-       preslika/e računa (mogu se dostaviti i naknadno po donošenju Odluke o Odabiru sukladno roku iz Ugovora o sufinaciranju),

Podnositelji prijave na javni poziv za Projekt 3 moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:
-       zahtjev s opisom postojećeg stanja,    
-       dokaz da je investicija planirana u proračunu  jedinice lokalne samouprave u godini raspisivanja javnog poziva,
-       dokaz – očitovanje o provedbi postupka izbora najpovoljnijega ponuditelja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi,
-       dokaz o dobivenoj građevinskoj odnosno lokacijskoj dozvoli u slučajevima kada to  zakon nalaže,
-       ugovori s odabranim izvođačima radova i
-       račun za robu ili usluge                                                                                                                                                     

6.  KRITERIJI  ZA ODABIR  PROJEKATA:
U slučaju potrebe za rangiranjem, a sukladno raspoloživim Proračunskim sredstvima za tekuću godinu za provedbu Programa, utvrditi će se rang-lista Prijava u padajućem nizu, na temelju ranijeg zaprimanja potpune Prijave.

7.      ROK,  NAČIN I MJESTO PREDAJE PROJEKATA:
Rok za podnošenje prijave je 60 (šezdeset) dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Projekti se predaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobnom predajom predstavnika ponuditelja u Pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Programa sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021.
Domovinskog rata 2
SPLIT

Na omotnici treba biti vidljivo naznačeno "Program sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021."

Prijave koje nisu potpune, koje su dostavljene izvan roka neće se razmatrati.

Tijekom postupka odobrenja bespovratnih sredstava Povjerenstvo može tražiti i dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

8.  PRIHVAĆANJE PROJEKATA:
Svi podnositelji Projekata o rezultatima izbora za dodjelu bespovratnih sredstava biti će pisanim putem obaviješteni u primjerenom roku.

9. OSTALE INFORMACIJE
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv Podnositelj prijave daje odobrenje/privolu Splitsko-dalmatinskoj županiji kao voditelju obrade osobnih podataka, da osnovne podatke o Podnositelju prijave( ime i prezime, adresa, OIB,  mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj ) objavi na svojim mrežnim stranicama, a u svrhu provođenja ovog Javnog poziva, javne objave odluka i dostave obavijesti Podnositelju prijave kao i u svrhu promidžbe provođenja Programa .


[blogger][facebook]

ISSA-VIS-Kut

Obrazac za kontakt

Naziv

e-pošta *

Poruka *

Pokreće Blogger.