Tradicionalni Festival orguljaške baštine otoka Visa započinje 17.07.2018. i traje do 24.08.2018. godine. U Visu i Komiži održat će se ukupno 12 koncerata eminentnih hrvatskih glazbenih umjetnika. Na koncertu otvaranja, 17.07.2018. u 21:00 u crkvi sv. Jeronima na Prirovu, kojega posvećujemo našem dragom osnivaču i idejnom začetniku festivala profesoru Jakši Darliću, nastupit će naš poznati orguljaš Krešimir Has. Organizator koncerata je udruga "Ars Issae", a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH, te gradova Visa i Komiže.

Ars Issae 
Top