Nepristojno je napisati naslov Dina nije uspjela. Uspjela je. Preplivala je 51 km! Da je skočila s Hosta, umjesto s viške rive, do cilja bi joj trebala 2 kilometra manje. A tada, tko zna? Dina, ti si heroj! Heroina!

Ako se spominje neuspjeh onda ga u nekoj mjeri treba pripisati svima nama. Premlaka medijska najava i promocija, skroman ispraćaj u Visu, skromno medijsko praćenje na ruti plivanja... Mislim da nije u potrebnoj mjeri prepoznata veličina njene sportske misije. (n.k.)

Foto: Slobodna Dalmacija 
Top