BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

header-ad

Jutro poslije snježne mećave - foto album


Osvanulo je vedro jutro i još uvijek očuvan snijeg po viškim krovovima. Tek se počeo topiti i Vis će još par sati biti bijeli Vis. Neuobičajena slika vrijedna foto šetnje.Podignite kvalitetu turističke ponude uz bespovratna sredstva

Obavijest o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije koji je objavljen na županijskim mrežnim stranicama www.dalmacija.hr pod rubrikom Natječaji.
Bespovratna sredstva su namijenjena:
  • Fizičkim osobama- privatnim iznajmljivačima s područja Splitsko-dalmatinske županije kao i
  • Fizičkim osobama- budućim privatnim iznajmljivačima s područja zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.
Molim da obavijest o Javnom pozivu izvjesite na gradskim/općinskim oglasnim pločama te sve zainteresirane upoznate s uvjetima Natječaja.
Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave u dnevnom tisku i mrežnim stranicama Županije zaključno s datumom 26.03.2018.Evo sniga!


Komiža zabilila, pahulje zasule i višku valu. Na Kutu termometar u prozoru pokazivao 3-4 °C. Temperatura se nastavila spuštati. Rano poslijepodne i kuški krovovi se zabijelili. Temperatura je bila oko 0°C.

Ovako je počelo...Nadimci otoka VisaObjavila Suzana Tomić Jakić u fb grupi Klub obožavatelja Visa i viškiga jazika.


NADIMCI   OTOKA  VISA

A – ASAN-ANTIĆ-ALFIR-ANDRIJICA-ANTICIĆ-ARBANAS-AMAN-ANTUŠA-AGO-ANDRJONA-AJDUKOVIĆ

B – BANDALA-BUDA-BROJNE-BAHON-BOLDE-BURGAS-BATURA-BENCUN-BURIĆ-BEG-BARICA-BAKASOR-BAJA-BROŠKO-BORTE-BACE-BABO-BOJDONOV-BURTE-BURA-BIMBO-BILKA-BRECE-BANE-BAKALARIĆ-BOLE-BALETOV-BARKOTOV-BUGARIN-BACVOR-BONOV-BITKAŠ-BONKULO-BONDULO-BURELKA-BAKALOR-BUCAT-BAGER-BJAŽIĆ-BARKOŠ-BAKO-BILI-BEJOTA-BELOMO-BURTICA-BARTOLOMIJO-BANDIĆ-BUNOV-BIZMARKOV-BANDETA-BANJINO-BUFASTI-BAČOKA-BJONDA-BALIKO-BOBEK-BULINKO-BAĆAĆA-BAČUŠKI-BELMATA-BABAO-BULIĆINKA-BERUŠKA-BUSNJAK-BALIJIN-BETLEM-BAKAN-BULETOV-BILETOV-BEJBI-BURKIĆ-BOJ

C – CAKARDIN-CIMAK-CORKO-CINKVIN-CEPO-CARNJENKO-CARCIK-CURA-CARETOV-CIPULIN-CILOTOV-CUKARINKO-CENTINIČOV-CANKO-CRNI-CMIJ-CENTIĆ-CIPRO-CETINEJOV-CIKINOR-CEZAREOTOV-CIPRIJANOV-CARNJULOV-CUCOTOV-CVIRA-CORNI-CARETOV-CUNKICA-CINKVIN-CONCIKIN-CIVIRA-CIVIJA-CORKO-CITINEOTOV-CIMIČOV-CVITE-CIFUTOV-CIKOTOV-CACIN

Č – ČODIN

D – DIDE-DUHNIĆ-DARLIĆ-DOMINGO-DOMICA-DUZICA-DAMIJON-DADITOV-DINJA-DAMJANOV-DONFRANETOV-DUNDOTOV-DUBRIN-DUNA-DEMBULICA-DUJETOVI-DOROTIJINI-DEBULICIN

F – FORTE-FRAGADENCIO-FIRE-FITE-FRIŠKOTURTA-FINČORLIN-FILICA-FORTUNATO-FILKA-FOBE-FURKETA-FAROLFITOV-FONFO-FONT-FANOV-FOKA-FOGO-FUNCI-FORETIĆ-FUNČULINA-FILADUROV-FJORETA-FANGINI-FRANCEZOV

G – GICI-GAŠO-GROBLJAN-GEGE-GAZIJA-GUNDULA-GIRE-GUDEJ-GARGIĆ-GORGO-GRANZELICA-GABARA-GARDELIN-GARŠKI-GODINA-GUJA-GOBO-GRUJE-GANGARELA-GALE-GENERAL-GUNGA-GIRICA-GOBRE-GOLEŠOV-GOSPODARIĆ-GUBA-GUSLA-GLANJO-GOLI-GARAIN--GREZI-GREGOLEVONT-GREGULA-GRCINA-GRINGO-GEZO-GROF-GUBA-GOLUBOV-GARGURINA-GLADNI-GIGO-GUDETOV-GARGAŠA-GANCO

H – HERENDA-HREJA-HMUTALOV-HUSO-HOBOTNICA-HERERA-HOBUTOV

J – JEROLIMO-JENEROL-JAJE-JURONCIĆ-JERICA-JAKINOV-JERE-JEŠKICA-JUMBO-JURUŠA-JARETOV-JANDARMO-JEBO-JOPOTOV-JAKICIN

K – KALODA-KINJŠA-KALIGER-KALAMBERA-KALCETINA-KOVACIĆ-KAGA-KOKE-KAŽOLE-KOKOTIĆ-KRAVICA-KURTELACIĆ-KALAFATIĆ-KREPINA-KUGIN-KUJKIN-KUZMANIĆ-KOSIĆ-KAPULICA-KENJICA-KARLOVAC-KUCICA-KUKURA-KOMIŽOTOV-KOLELASTRA-KEKE-KRAKUNCIN-KARSIL-KAŠTELANKA-KOMIŠKICA-KANCULIR-KUKUMAR-KALAFOT-KUMPORE-KUKICANIN-KUKICIN-KARUZIČOV-KIRNJA-KAŠTRIOTIĆ-KALAGAĆI-KURCUSTRAŠILO-KUSKIĆ-KAMENJARIN-KURINA-KUŠKIĆ-KECEMO-KARMOZIN-KOMAROV-KOZA-KNEZIČOV-KONTER-KNJEŽOV-KUŽUL-KUMPIR-KNEZOVICA-KOVOCOV-KONSUL-KUSKIČOV-KOBASICA-KUNJANOV-KARŠILOV-KENJIN-KAPELOV-KARSUL-KOGO-KRIVI-KEČINOV-KRONCOV-KUCOV-KUNJANOV-KUKO-KUCINIĆ

L – LUKICA-LOLO-LATOR-LIŽNJOK-LAZOTOV-LUMBRELICA-LINCIR-LOŠE-LOVCIĆOV-LUJKICA-LESTIČOV-LOVIN-LOLETOV-LAMPO-LABOTOV-LULIN-LUŠKA-LOJA

M – MANJAMULO-MIČELIN-MORKOV-MARKOCI-MENEGO-MIKULIN-MARIJANCIĆ-MATULO-MINCULO-MARKETI-MAŠKICA-MIKULICA-MAMANE-MAMACA-MUSTAFIĆ-MIHLIĆ-MUHA-MEŠKOV-MECAK-MARKIĆ-MOSTROMO-MEDIGO-MACOLA-MIKICA-MUŠUN-MALINJAŽO-MARKIĆ-MORTUS-MINCI-MURIĆ-MIĆELIN-MADONA-MALTEŽ-MIHURIĆ-MOMEK-MILIĆOV-MIKIČOV-MAZOR-MARICIN-MIŠIĆ-MIŠOV-MIKUŠOV-MAJOROV-MEŠTREGRCINA-MOROTOV-MOLIONDRE-MULAĆI-MERENDIĆOV-MIRCI-MOKI

N – NONCULO-NAPOLEON-NANETOV-NAPULOV

P – PISMOR-PEŠNJORDO-PANE-PERMO-PUHLE-POJARIĆ-PINCE-PAVICA-PAPARA-PAPROVICA-POŠČERICA-PARLATON-PUNTARIĆ-PUZA-PINJATA-PIKARA-PLAKALO-PRAJCIĆ-PUPAŠAŠA-PAPUC-PEŠKADOR-PENDIŠA-POJOKOV-PENETROL-PERUKA-PLAŽANIN-PERAS-PARHOMED-PEČARICA-PULENTA-PUIZIĆ-POŠČER-PATIRE-PATAKA-PANCUNJER-PAVO-PIŠTULA-PETAKO-PIŠKOTOV-PALAGRUŽIN-PERNJAŠ-POLVIŠANIN-PANDULA-PERICIN-PUPE-POPETOV-PAČUNOV-POLICJOTOV-PEPETOV-PAPINI-PATANOVI-PANADINI-POVLOV-PIRJICA-POLETOV-PUŠKICA-PIPITOV-PUMPADUR-PIPITOV-PISAC-PLAVOTOV

R – ROMINA-ROKICA-RADE-RULA-RUDA-RADESKI-RUDI-RAUŠ-REGRUT-RADEŠKICA-RAKETOV-REMETA

S – SKAKO-SALTUR-SPICIJER-SKORNJACA-SKLOTE-SARDINJEZ-SEKUL-SLAVO-SKAPULO-SOLVE-SIBIĆ-SVILE-SNOGA-SULIĆ-SALUTICA-SMART-SIKIC-SMOCILO-SMOCITOTOV-SAMARININ-SKUŠIN-SMARDEJOV-SJAJNI-SLAVIĆOV-SIBAŠKA-SAVRAŠTONT-SALVE-STORCOV

Š – ŠURO-ŠKAPULO-ŠURKA-ŠĆONKO-ŠĆULA-ŠEŠNJOK-ŠKULOR-ŠOFER-ŠIMITOV-ŠIBASKA-ŠAMARINA-ŠKURCIĆ-ŠUŠTA-ŠJORKUMPARETOV-ŠKUŠIN-ŠALTUROV-ŠAMAC-ŠKAKJE-ŠOLTONAC-ŠKAPULETA-ŠALVEŠTROVI-ŠARGO-ŠAMJERINOV-ŠINTER-ŠETEJAKETE-ŠUNJETOV-ŠKURETA-ŠKAKALAKO

T – TURLE-TOMBAĆA-TVICA-TARTAJA-TRIPO-TROGIRKA-TIKVA-TANE-TUMETOV-TURTURICA-TUŠĆO-TEČA-TONINKA-TARABUMBICOV-TROŠKOTOV-TITINA

U – UŠICA-URICA-URIN-UGOTOV-UROŠEV-URŠIN

V – VISKINA-VIŠKETANJA-VENTURA-VERGO-VARTILO-VICAN-VLASTELICA-VIŠČICA-VALERJOV-VODOPIJIN-VEĆETOV-VUKOV-VOGA-VATRICA

Z – ZAGORA-ZGLORJAN-ZAMETOV-ZATOGLOVCOV-ZAIR-ZANKOTOV

Ž – ŽILKO-ŽURLIJA-ŽONETOV-ŽANIĆOV-ŽVERCETOV-ŽORO-ŽERAVA-ŽBARADA-ŽDRIC-ŽONKOTOV-ŽBARADIN-ŽIGO-ŽUVIĆ-ŽIVOTOV-ŽEMARIJA-ŽANJICA


„Nadimci su znak raspoznavanja.Svaki naziv ima svoje značenje i motiv postanka.Neki su vrlo čudni,smiješni ali ima i uvredljivih.Jedni su deminutivi pojedinih pojmova,drugi označuju nekog davnog ili bližeg pretka,treći opet pokazuju odakle je netko potekao ili pak kojim se zanatom bavio.Upravo su nadimci koje označuju tjelesne ili duševne mane,karakter,ćud i druge osobine,vrlo brojni.....“
           .....iz knjige „Viška pjesmarica III“ autora Dr.Marina Oreba – u Visu 1987

Nadimke su prikupili  padre Marin Oreb,Jure Roki Fortunato i FB-ovci:
Valentina Petrašić-Damjanović – Dajana Markulin-Ivković – Lina Veljka Lovcić – Sandra Pečarević – Veljko Tomić – Sonja Štivičić – Nika Čogurić – Tonči Sviličić – Neno Isaković – Mladen Obrovac – Antica Mole Mletke – Joško Pečarević – Antun Lukšić – Gordana Sviličić – Darko Kotevski – Sanja Draganov -Matanović – Vedrana Galić – Socorro Lopez de Zaninović – Suzie Kju – Larz Andrich – Matko Kordić – Zora Sahanić – Jelena Vitaljić – Pero Vručinić – Nenad Vojković – Stipe Vojković – Serđo Radišić – Liljana Masevska – Đeni Novačić  i Suzana Tomić Jakić

                VELIKO HVALA SVIMA !


(Ovdje možete dopuniti)Obilježena 25. obljetnica osnutka udruge HVIDR-a otok VisDanas je u Hrvatskom domu u Visu svečanom sjednicom obilježena 25. obljetnica osnutka udruge HVIDR-a otok Vis. Svečanost je započela himnom Republike Hrvatske u izvedbi ženske klape Gusarica, te minutom šutnje za poginule i umrle članove. Predsjednik udruge Igor Uskok podsjetio je na dolazak prve grupe hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata na Vis 1992. godine. Od te grupe na otoku su ostali Robert Husanović i Ivica Bajtal kojima je, kao najstarijim članovima - osnivačima udruge, uručio plakete.

Nastavilo se s dodjelom plaketa, priznanja i zahvalnica zaslužnima uz glazbene pauze u kojima smo mogli uživati u nastupu Gusarica.

Predsjednik udruge Igor Uskok posebno je naglasio humanitarnu aktivnost udruge, a gradonačelnik Visa Ivo Radica i aktivnosti viške HVIDR-e na promociji Visa.

Nakon svečanog dijela obilježavanja obljetnice svi su pozvani na domjenak u konobu Dol.
Baštinska ćakula u VERN'-uUgodna večer u VERN'-u uz ćakulu o baštini. Kako je očuvati, kako je živjeti, a da se ne pretvori samo u predstavu za turiste... Od jezika do kužine. Graditeljstva. Svega. Kako prenijeti mlađima?

Gdje je tu Vis? Pa, pristojno stoji što se tiče baštine. A što se tiče drugih stvari? Otimaju se za njega. Šali se dr. Ramljak kako se studenti i predavači "tuku" za termine kolegija u svibnju i lipnju na Visu. A zima? Zima je samo naša. Zar je loše imati malo mira?

Pa lamentacije o otuđenosti, digitalijama, djeci koja se rađaju s mobitelom i tabletom... O nonama koje umjesto da pričaju djeci priče iz davnine radije gledaju turske sapunice.

Za vrijeme "školskog odmora" zasladili smo se baštinom; fritulama, cvitima, hrustulama, pogačom od slane ribe, travaricom i vinom. Nakon okrijepe pogledali što su pripremili voditelji umjetničkih radionica Dinko Božanić i Valerie Wolf Gang.dr. sc. Ozana Ramljak (VERN) i Irena Sertić (voditeljica PAIC-a)


mr. sci. Sonja Buble, Ministarstvo kulture

Uzapćenje talijanske ribarice: dovršeno kriminalističko istraživanje

Uzapćena talijanska ribarica NUOVO TRENTA CARRINI na vezu u viškoj luci

Iz biltena Policijske uprave splitsko-dalmatinske 23.2.2018. godine:

"Nakon što je pomorska policija jučer uzaptila talijansku ribaricu utvrđeno je kako se na njoj nalaze četiri osobe, zapovjednik i tri člana posade.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je talijanska ribarica nezakonito prešla državnu granicu radi obavljanja gospodarskog ribolova. Na ribarici je pronađeno i oduzeto 46 kg razne vrste ribe i rakova.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, na strani uhićenih talijanskih državljana utvrđeno je postojanje sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 5. Zakonika o schengenskim granicama, a na strani zapovjednika plovila i prekršaja iz čl. 77.st.4.t.5. Zakona o morskom ribarstvu, radi čega će svi danas, tijekom jutra, uz optužni prijedlog biti dovedeni na Prekršajni sud u Visu."Kreativna Europa na Visu (okrugli stol i radionica)


Petak 23. veljače 2018. u 18 sati u prostoru Međunarodnog sveučilišnog centra Vern, - VisOBJAVA ZA JAVNOST I MEDIJE

Čast nam je pozvati Vas na sudjelovanje na okruglom stolu „Strategija razvoja otoka jačanjem kulturnog identiteta i razvojem obnovljive kulture“ koji će se održati u Visu, u petak 23. veljače 2018. u 18 sati u prostoru Međunarodnog sveučilišnog centra Vern, - Vis, Viškog boja 3, koji organizira Studio Omnimedia u suradnji sa Veleučilištem Vern i pod pokroviteljstvom Grada Visa te uz potporu Ministarstva Kulture RH. Na okruglom stolu sudjeluju Ivo Radica, gradonačelnik Visa, dr. sc. Ozana Ramljak sa Sveučilišta Vern, mr.sci. Sonja Buble iz Ministarstva kulture, Irena Sertić, voditeljica PAIC-a i članovi lokalne zajednice.

Okrugli stol je dio interdisciplinarnog umjetničkog projekta „Participativna umjetnost za nevidljive zajednice“koji se odvija u okviru EU programa Kreativna Europa te uz pomoć Ministarstva kulture. Nositelj ovog međunarodnog projekta je Omnimedia, Studio za kulturnu i umjetničku produkciju, a naši europski partneri su Univerzitet Nova Gorica (Slovenija), Centar za suvremenu umjetnost AcVic (Španjolska), Soro umjetnički muzej (Danska), koji svaki u svojim sredinama pokušavaju doprinijeti kvalitetnom razvoju zajednice kroz osuvremenjivanje postojećih vrijednosti i nasljeđa.

U skladu s tim, naš  projekt usmjeren je na pronalaženja novih metoda revitalizacije kulturnog, prirodnog i društvenog nasljeđa, razvijanje nove strategije pristupa nasljeđu, kulturnoj obnovi i očuvanju tradicionalne, posebno otočke baštine kroz participativne umjetničke forme i projekte koji promoviraju suvremeni pristup tradiciji i održivi kulturni turizam. Cilj nam je pridonijeti sprečavanju trenda sezonskog karaktera života otoka i monocentričnosti poslovne djelatnosti koja je usmjerena na masovni turizam koji razbija njegov duh i kulturu, kao i sprečavanje gubitka osjećaja životnosti i autentičnosti koji nastaju kao rezultat toga trenda.

Jednim dijelom projekt je posvećen isticanju značaja kulture na društveni razvoj otočkih zajednica, te postojanje i prezentiranje kulturne baštine u kontekstu sukoba između potrebe očuvanja kulture otoka i povećanja komercijalne vrijednosti razvojem masovnog turizma. Njegova je svrha poticanje kulturnih promjena kroz umjetničke alate u svrhu poboljšanja kvalitete života i izgradnje javne volje koja će  povezati članove otočkih zajednica oko zajedničkog cilja, identiteta i osjećaja pripadnosti što dovodi do razvoja društvenog kapitala ,

 Okruglim stolom želimo preispitati strategije i modele koji osiguravaju održivost ovakvih projekata te iskoristiti mogućnosti zajedničkog djelovanja i  otvoriti raspravu koja potiče otkrivanje i rješavanje ključnih problema kao i pronalaženje načina na koje možemo promijeniti perspektivu otočkih zajednica koristeći umjetnost kao sredstvo interakcije s okolinom, kulturom i baštinom. Vjerujemo da na taj način možemo utjecati na sprečavanje negativnih posljedica nastalih gubljenjem identiteta te spriječiti razdvajanje otočke zajednice od društva u cjelini.

Kako biste podržali održavanje projekta, pozivamo Vas da se pridružite okruglom stolu koji će potaknuti problematiziranje i pronalaženje rješenja usmjerenih na iniciranje  pozitivnih promjena politike prema otocima.


Za sva daljnja pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Unaprijed zahvaljujemo!

S poštovanjem,
Irena Sertić
Omnimedia, direktorica
Voditeljica projekta
     
                                                                                          U Visu, 21.veljače 2018.SuPerKultura u Komiži
Svakog zadnjeg vikenda u mjesecu, pa tako sve do ljeta, Komiža postaje trodnevni kulturni i edukativni centar koji će ugostiti brojne domaće umjetnike i pedagoge te svojim otočanima, djeci i odraslima, omogućiti pristup kontinuiranim kvalitetnim sadržajima. Ona se zove „SuPerKultura“ i njezino prvo izdanje dogodit će se u vikendu 23.-25.veljače u Komiži na otoku Visu.

Bogat program prve SuPerKulture sadrži gostovanje kazališne predstave „Ja sam dama...“ u izvedbi Kazališta Mali princ iz Omiša i gostovanje FROOOM filmske revije kojom će Bacači sjenki predstaviti svoj dugogodišnji program medijskog opismenjavanja djece i mladih kroz filmsku radionicu. Bit će tu i glazbene radionice za sve uzraste novopečene otočanke Maše Ljotić, neformalni šahovski turnir za djecu i starije, razmjena stripova i ekološka akcija čišćenja lokalne plaže u suradnji s lokalnim brodarom Odysseussom. Vikend će zaokružiti svečana premijera dokumentarnog niskobudžetnog filma „22“ nastalog u Backstage Glumačkom studiju Kazališta BESA u Zadru. Film će predstaviti njegova redateljica i glumica Mia Zara Burčul koja će također otočanima prenijeti dio svog filmskog i kazališnog znanja i u filmskoj radionici koju će voditi u Komiži.

U idućim mjesecima otočane očekuje još predstava u sklopu Zimskog teatra na Visu, popularna predavanja, još radionica za djecu i odrasle te mnogo dobre zabave i druženja. 

Program SuPerKulture dio je projekta "Permanent Art" te se realizira u suradnji s: Odysseuss line j.d.o.o.; Kazalište Mali princ (Omiš); Bacači sjenki (Zagreb); Centar za starije i nemoćne Komiža, Nautički centar Komiža, Kino Mediteran Komiža, Grad Komiža. Organizator je Umjetnička organizacija BESA, prvo i trenutno jedino profesionalno otočno kazalište u Hrvatskoj koje svojim radom spaja permakulturu i kulturu u odgovoran način života na otoku.

Program sufinancira: Ministarstvo kulture, Zaklada Kultura nova

Više o detaljima programa na FB događaju koji se nalazi na linku.
Autor teksta: BESA

Hivzija Agović, oficir i džentlmen


Arhiva ISSA-VIS-Kut: prosinac 2012. godine (Hivzija i supruga Spomenka)

Slušao sam danas radio emisiju o inicijativi da nekadašnji oficir JNA Hivzija Agović, Crnogorac, dobije priznanje grada Visa u znak zahvalnosti za častan postupak i pokazanu hrabrost kojima je 1991. godine vojsci kojoj je pripadao pokazao da se upregla u velikosrpska kola. Kad je vidio da su postavili  minobacače tako da su cijevi nedvojbeno ciljale grad pobacao ih je i onesposobio jer mu je bila nepojmljiva pomisao da bi se iz njih pucalo po gradu u kojem su ljudi koji su mu već desetak godina bili prijatelji, susjedi i sumještani. Ukratko, ljudi koji su samo htjeli biti svoji na svome.

Jugovojska je bila surova prema onima za koje je smatrala da su je izdali. Ostavilo je to posljedice kako na Hivziju tako i na cijelu obitelj. Borba s bolešću, egzistencijalni problemi... Godinama tako. I neizmjerno hrabra supruga. I djeca.

Zaslužuje li Aga da mu se, za njegovu hrabru i časnu gestu, Vis napokon i službeno zahvali? Naravno. Višani su to ( istina samozatajno, sramežljivo i neformalno, stiskom ruke, pozdravom... ) već davno učinili. (n.k.)

https://www.facebook.com/kutvis/videos/1792066127530719/

Link na članak i audio snimku:
http://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/visani-su-imali-svoje-ilegalce-na-pocetku-domovinskog-rata/164692/


Curi veljača, cure životi...

Arhiva: Kut, kolovoz 2009. godine

Lipo, oštro vrime po buri. Curi veljača, cure životi... Portil je i barba Mate Gangarela. Počivao u miru Božjem!

Sezona slijedi sezonu. Građevinska turističku i obrnuto. Na Kutu se ovih dana izmjenjuju ekipe Gradine i Vodovoda. Bio je i HEP.  Prema 2015. godini, što se Kuta tiče, ovo je dječja igra.

Kut, lipanj 2010.


Arhiva: Kut, 2005. godine


Ekskluzivne snimke sa seta filma MAMMA MIA 2 (Poklod 2018)

Produkcija ravna holivudskoj...

Događaj koji je obilježio prošlu godinu i globalno predstavio Vis je, svakako,  snimanje filma Mamma Mia 2. Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo podsjetila nas je na to iskoristivši tu temu za simpatičnu pokladnu izvedbu.


Tako je bilo na trgu ispred općine. Nakon toga pokladna povorka nastavila je prema Kutu...
Maškare 2018


Kut iz raznih kutova ( Kut - Vis )


Kut - Vis, otok Vis

VIS I ANATOMIJA OTOKA - prostor u službi zajednice, otvorenje izložbe u ZagrebuVIS I ANATOMIJA OTOKA - prostor u službi zajednice
otvorenje izložbe u Zagrebu

Sinoć, u srijedu 7. veljače 2018. otvorena je izložba "VIS I ANATOMIJA OTOKA - prostor u službi zajednice" u prostoru ORIS Kuća arhitekture. Pred punim auditorijem govorili su dr.sc. Iva Niemčić i Boško Budisavljević. Nakon uvodnih riječi prikazano je pet kratkih videoradova studenata s radionice 2016.  na temu "Budućnost Visa". 

Najveći interes sudionici otvorenja pokazali su za viške delicije koje su poslužene nakon prikazanih filmova. Vrhunski minimalistički izbor - komiška pogača na dva načina, iz dva izvora, konobe Težok i konobe Gušti poja, hroštule i cviti, Hib, Lipanovićeva vugava i plavac mali i rakije komiške Poljoprivredne zadruge. Autor ovog izvješća, zaokupljen razgovorima nakon otvorenja, uspio je probati tek mali komad pogače i čašu vugave, sve je ostalo u času nestalo. Sjajna promocija Visa, nadam se.

Boško Budisavljević


Prijedlozi rehabilitacije i rekonstrukcije javnih prostora otoka Visa


U srijedu, 7. veljače 2018. godine u 18 h u Oris Kući arhitekture otvara se izložba Vis i Anatomija otoka – prostor u službi zajednice. Izložba će predstaviti petogodišnji program Anatomija otoka 2012. – 2016. koji je realiziran na otoku Visu.

Medijski ponedjeljak - 2/2018

Kut, jutros

Prije odlaska na medijski ponedjeljak kod gradonačelnika "hiti son oko" na jutros započete radove na Kutu. Za početak, radovima u trajanju od petnaestak dana,  planira se riješiti grop s oborinskim vodama koje se slijevaju niz Vinogradarsku ulicu prema moru. Nakon toga bi se otvorio promet Vinogradarska - riva i nastavili radovi ulicom Vladimira Nazora  do Goveje. Dinamika će ovisiti o tome što će se otkriti kad se skine beton. Iz iskustva od prije tri godine, kad se radilo uz Studenac, za očekivati je da se nađe svašta.

2015. godine u ožujku je rađen veliki kanal za oborinske vode. Evo fotografije za podsjetnik gdje je kanal i gdje završava... Da ne promaše!
Kut, 20.3.2015.

A sad kod gradonačelnika:

Evo Bogijev set pitanja...

I Sanja je imala pitanja on record i off record, ali dok mi je ova brzina internet upload-a ne da mi se raditi ni postavljati duža videa. Hrvatski telekom se sramoti sporošću i nestabilnošću veze, a uzima nam lijepe novce.
Dupini u viškoj valiDanas poslijepodne po viškoj vali kružili su dupini... Čak četiri ljepotana, kako su mi rekli. Djeca su ih oduševljeno promatrala.

video: Ante KežićPočinju radovi na Kutu, izmjestite vozila!


Evo mjesto radnje! Nakupilo se problema. Oborinske (podzemne i nadzemne) vode, kanalizacijski sustav, kolnik... Neka i teta Malena nakon radova mirnije čeka buduće kiše.
Oznake

Adsense aerodrom Anatomija otoka Anči Fabijanović Anela Borčić ankete apartmani vis arheologija arhitektura baština BaVul bike video Biševo blog blogosfera boćanje Bogoljub Mitraković Boris Čargo Boško Budisavljević brodovi crkva crna kronika čestitke Češka vila dizajn Dobrila Cvitanović Dom starih don Ivica Huljev don Milan Šarić Don Paulin Draga Vojković Cepotova društvene mreže Dunja Bezjak ekologija fešte film Firefly 8SE 4K flora foto vremeplov fotografija fotomontaža galeb gastro generacije glazba Goran Mladineo grad grad-objave gradonačelniik gradonačelnik Gradsko vijeće Hajduk HEP HGG Vis HPD Hum Hrvati u svijetu Hrvatska Hrvatska zora humanitarne akcije humor HVIDR-a in memoriam Ivica Roki Ivo Radica Iz drugih medija Jakša Fiamengo jedrenje Joško Božanić Joško Repanić Kalambera kalendar kartanje kazalište kino književnost Komiža komunala korona košarka kriket Kućani kućni ljubimci kultura Kut laptop Acer Lavurat za poja likovna umjetnost limuni lokacije ljudi m/t Lastovo Mamma mia 2 Matica hrvatska medijski ponedjeljak Metković mladi Modra špilja more MUP najava događanja naslovnica Natalia Borčić Nevio Marasović Nikola Kežić Nikša Sviličić NK NK VIS nogomet Norway novo obrazovanje oglasna ploča oglašavanje oružje osmrtnice osobno OŠ Vis otoci otok otok Vis pčelarstvo Petra Kapor planinari ples Podšpilje poklod Pokret otoka polemike politika poljoprivreda pomorci portret posao povijest poznati priroda promet promo Prostorni plan PROVISLO Ranko Marinković razgovor reportaža restoran "Val" restorani-konobe ribe Rodoslovlje Rogačić ronjenje Rukavac Siniša Brajčić Slavomir Raffanelli slider slider2 sobe Split sport Srebrna Srećko Marinković SŠ AMK stare kartoline Stipe Vojković svijet škola škrinjica Tihana Skerbić time lapse tradicija trajekti trčanje turizam udruga Svima unučica urbanizam USA uvale veja Veljko Mratinić Brojne VERN' Vesna Bučić video video razglednica video vijesti vijesti vijesti vis vinogradarstvo Vis viški govor viški plivački maraton vjenčanja Vjerni Visu Vodovod i odvodnja vrijeme vrtić Vukovar zabava zanimljivosti zdravlje zdravstvo Zima na otoku znamenitosti Ženaglava životinje žutilo