Kako sam već napisao u Grupi Pri dom, prošli tjedan je Grad Vis dobio svoja radna tijela, odnosno odbore ili povjerenstva. Riječ je o savjetodavnim i volonterskim tijelima, koja su se do sada uglavnom sastavljala iz redova gradskih vijećnika i dogovorima između različitih viških političkih opcija, vladajućih i oporbenih (meni ovo, tebi ono). A nakon toga se baš više i ne bi puno čulo za te odbore.
E, pa Velika novost je da ovaj put vijećnika i političara u tim odborima baš i NEMA, nego se gledalo da osobe koje se tu imenuju imaju veze, i svojim radom i svojom strukom, s područjem koje bi trebali pokrivati.
Nema potrebe da ja na ovom mjestu pišem sve, to ostavljam drugim blogovima i portalima, ograničit ću se na područja koja su uvijek bila predmet i tema zanimanja ove grupe.
Dakle, novi odbor za kulturu Grada Visa ima sedam članova: predsjednik mu je Goran Mladineo, odnosno moja malenkost. Članovi su Anela Borčić, Sanja Sviličić, Ivana Koceić, Vinko Udiljak, Mateo Narančić i Antonija Baržić. Kao što se može vidjeti iz nabrojenih imena, nije se gledala politika, gledali su se rezultati, stručnost i dobra volja spomenutih da nešto učine po pitanju kutlure. Gledalo se i da se pokrije sve, od škole, povijesti, medija, gradske glazbe pa do kazališta. Tako da se nakon svega može mirne duše reći da je uključena većina Višana i Višanki koja se kulturnim temama i bavi. Ako vam se učini da su neka dobro poznata imena viške kulture i očuvanja baštine izostavljena, to je krivi dojam, jer su oni na čelu drugih odbora Grada Visa, s kojima će pak ovaj odbor blisko surađivati. Prije svega mislim na kustosa Borisa Čargu, koji je predsjednik povjerenstva za određivanje naziva ulica i postavljanje spomenika te Dobrilu Cvitanović, koja vodi ogranak Matice hrvatske, a koja je predsjednica odbora za javna priznanja Grada Visa.
Pa, poželite nam sreću i da...šta manje govorimo, a šta više konkretnog učinimo! 
Top