Za boravka u izbjegličkom logoru u El Shattu (1943-1945) Andrija Zamberlin "Belica" iz Komiže iskazao je ljubav svojoj ženi Nadalini izradivši joj braćolet od egipatskih novčića, pjastera. Na novčićima je lik tadašnjeg egipatskog kralja Faruka I. U logoru je Andro radio u mehaničarskoj radioni i kad se nije moglo kupiti braćolet (što je Nadalini bila velika želja) , moglo se napravit! A meštar Andro je imao zlatne ruke i njegov moto je bio: ca se može uzet mira, sve se može ucinit!


Kad su napuštali Egipat jedan Arapin je Nadalini nudio sve sa banka za braćolet, ali ljubav se ne prodaje...

Tekst/foto: Nikola Kežić

Androtova kći Nađa Peribonio čuva braćolet kao dragu uspomenu na svoje roditelje i nije ga do sada( niti namjerava ubuduće) ustupala bilo kome - za izložbe i slične svrhe.

Dolje, u prednjem planu, Andro sa svojom Nadalinom - Nadom